Har dere behov for resurser i kortere eller lengre perioder ?

Har dere spesielle ønsker eller er ute etter standard personell ?


 

Hordaland Engineering AS kan ta på seg å finne den rette kandidat – organisere videreutdanning, kursvirksomhet og oppgradering av utvalgt kandidat.


 

Hordaland Engineering AS søker utradisjonelle veier for å finne kandidater – vi ser også litt utenfor den primære kandidatmassen og kan være med å forme de potensielle kandidater vi finner.


 

Hordaland Engineering AS har kontakter innen Olje & Gass, skipsindustri og byggindustri. Vi ønsker oss flere kunder og kontakter så prøv oss på de behov dere har så skal vi legge breddsiden til for å tilfredsstille deres behov.

 

Med vennlig hilsen

Hordaland Engineering AS

 

Ivar Gundersen

Daglig Leder

Mobil 93 28 36 02


ivar.gundersen@hordalandengineering.no

www.hordalandengineering.no

Hordaland Engineering AS
Pb: 20
5463 Uskedalen