Hordaland Engineering AS er et konsulent- og bemanningsfirma som konsentrerer sin virksomhet inn mot olje & gass virksomheten. Vi ønsker å være et alternativ for bedrifter som trenger arbeidskraft innleid i en kortere eller lengre periode.

 

 

Hordaland Engineering AS kan levere personell i alle kategorier og disipliner. Vi henvender oss til både offshore og onshorekunder. Geografisk vil regionen fra Stavanger til Bergen være primærområdet, i tillegg til alle større prosjekter i resten av Norge.

 

 

Hordaland Engineering AS er også lokalisert med kontor

i Uskedalen i Kvinnherad Kommune.

Uskedalen er inngangsporten til Hardanger.

 

 

Daglig Leder

Ivar Gundersen

Mobil 93 28 36 02

 

Hordaland Engineering AS
Pb: 20
5463 Uskedalen